spionprogram

(spyware) – insmusslat program som kartlägger användarens beteende vid datorn, till exempel vilka webbsidor hon besöker eller vilka lösenord hon anger. –Spion­program installeras på datorn som smygprogram utan användarens vet­skap när hon laddar ned ett annat program. Det kan också vara en dold funktion hos ett program som verkar legitimt. Pro­grammet samlar in och sparar information om webb­adresser, e-post­adresser eller annat och vidarebefordrar det till en server när det får tillgång till internet (se också blind drop). Informationen används sedan för marknads­föring, till exempel spam, i vissa fall även för insamling av kom­pro­met­terande information om användaren. Det finns sär­skilda program som upp­täcker och avlägsnar spion­program, men det är svårt, eftersom de är gjorda för att bli osynliga i datorns fil­system. – Läs också om skum­program (scumware) och tangentloggare samt den avsiktliga felskrivningen apyware. Skillnaden mellan spionprogram och infiltrationsprogram är oskarp. Ordet spionprogram används oftast om program som installeras i kommersiellt syfte, alltså för att sprida reklam, medan infiltrationsprogram används för industri­spionage.

[skadeprogram] [ändrad 12 april 2018]