spionprogram

(spyware) – insmusslat program som kartlägger användarens beteende vid datorn, till exempel vilka webbsidor hon besöker eller vilka lösenord hon anger. – Spionprogram installeras på datorn som smygprogram utan användarens vet­skap när hon laddar ned ett annat program. Det kan också vara en dold funktion hos ett program som verkar legitimt. Programmet samlar in och sparar information om webbadresser, e‑postadresser eller annat och vidarebefordrar det till en server när det får tillgång till internet (se också blind drop). Informationen används sedan för marknadsföring, till exempel spam, i vissa fall även för insamling av komprometterande information om användaren. Det finns särskilda program som upptäcker och avlägsnar spionprogram, men det är svårt, eftersom de är gjorda för att bli osynliga i datorns filsystem. – Läs också om skumprogram (scumware) och tangentloggare samt den avsiktliga felskrivningen apyware. Skillnaden mellan spionprogram och infiltrationsprogram är oskarp. Ordet spionprogram används oftast om program som installeras i kommersiellt syfte, alltså för att sprida reklam, medan infiltrationsprogram används för industrispionage.

[skadeprogram] [ändrad 12 april 2018]