Operation BugDrop

ett spionprogram som använder den infekterade datorns inbyggda mikrofon för att spela in vad som sägs i närheten. – Inspelningarna skickas som ljudfiler till ett konto i Dropbox. Operation BugDrop kan också uppsnappa lösenord och annan känslig information. – Operation BugDrop upptäcktes i början av 2017 av säkerhetsföretaget CyberX, numera del av Microsoft.

[industrispionage] [skadeprogram] [ändrad 14 november 2018]