datavirus

(eller bara virus, på engelska: computer virus) – skadeprogram som:

  1. – ställer till skada eller ofog och:
  2. – sprider kopior av sig själv till andra datorer.

– Ordet virus används ofta om alla slags skadeprogram, som trojanska hästar, men trojanska hästar är inte datavirus i termens strikta betydelse. – Numera sprids virus över internet genom e‑post, ner­ladd­ningar av filer eller genom så kallade bot­nät, men de första datavirusen spreds genom att man gömde dem på disketter, som var den tidens sätt att skicka information mellan persondatorer. – Data­­virus är små pro­gram som ställer till skada genom att ändra eller radera filer på den drabbade datorn. I värsta fall formaterar de om hård­­disken. Det finns också ”snälla” datavirus som nöjer sig med att visa irriterande textmeddelanden eller bilder. – Nyare virus brukar kunna leta reda på användarens lista med e‑post­­adresser och sedan, utan an­­vända­rens vet­skap, skicka kopior av sig själva till alla på listan. – Skillnaden mellan ett virus och en mask är att virus gör oönskade, oftast skadliga saker. Maskar, däremot, sabo­terar genom att fylla alla tillgäng­liga minnes­­utrymmen med kopior av sig själv. Det slutar med att inget funge­rar, men maskar för­stör ingen lagrad in­for­ma­tion.

– Grund­­lägg­ande regler för skydd mot data­­virus är:

  1. – klicka aldrig på en e‑post­bilaga (attach­ment) från en av­sändare som du inte känner och litar på;
  2. – om du känner av­sändaren och litar på henne, klicka ändå inte på e‑postbilagan om du inte vet vad den inne­­håller. Avsändarnamnet kan nämligen vara förfalskat;
  3. – var försiktig med nerladdning av gratis­­program från inter­net. Det kan följa med smyg­­program;
  4. – ha ett antivirusprogram och se till att det är aktivt, rätt inställt och har färska virus­definitioner. (Inter­net­operatörer brukar ha antivirus­program på sina servrar);
  5. – använd gärna också program som upp­­täcker och av­lägsnar oönskade program.

– Samtidigt bör man inte ta virus­­varningar på allvar utan att kon­troll­era dem först. Aktuella upp­­gifter om data­­virus finns (på engelska) på CERT:s webb­­plats under rubriken What’s New och på svenska CERT‑SE. – En samling datavirus från 1970- och 1980-talen finns på Malware Museum.

[skadeprogram] [ändrad 4 november 2019]