iriver Story

en avvecklad läsplatta som lanserades i Sverige i februari 2010, utvecklad av det sydko­re­anska före­taget iriver (länk). – iriver Story visade e‑böcker i formatet Epub och klarade dessutom doku­ment i alla vanliga format. Den hade in­byggd musikspelare och ett tangentbord som man kunde använda för att göra anteckningar. 2010 kom en version som kunde internetanslutas med wi‑fi. iriver inledde sommaren 2011 ett sam­arbete med Google om e‑böcker. – Produkten avvecklades 2012.

[läsplattor] [nerlagt] [ändrad 20 juli 2017]