iriver Story

läsplatta som lanserades i Sverige i februari 2010, ut­veck­lad av det syd­ko­re­anska före­taget iriver (länk). – iriver Story visar e‑böcker i formatet Epub och klarar dessutom do­ku­ment i alla vanliga format. Den har in­byggd musik­spelare och ett tangent­bord som man kan använda för att göra an­teck­ningar. 2010 kom en version som kan inter­net­an­slutas med wi‑fi. iriver inledde sommaren 2011 ett sam­arbete med Google om e-böcker. – Se irivers webb­plats (länk).

[läsplattor] [ändrad 20 juli 2017]