Epub

öppet filformat för e-böcker. – Sedan mitten av 2010‑talet har Epub varit det ledande formatet för e‑böcker. Epub är ett flödande format, vilket innebär att textraderna (se rad­bryt­ning) an­­passas efter ut­rymmet på bildskärmen. E‑böcker som är ut­givna i Epub‑formatet kan läsas på de flesta vanliga läsplattor och datorer. Epub, officiellt skrivet EPUB, utvecklades av branschorga­­nisa­­tionen IDPF† (numera del av W3C). Formatet an­vänds bland annat i Apples program Apple Books. Epub ersatte ett äldre format, Open eBook. – Läs mer på Epub 3 community groups webbsidor.

[e-böcker] [filformat] [ändrad 18 september 2018]