Epub

ett öppet filformat för e-böcker. – Sedan mitten av 2010‑talet har Epub varit det ledande formatet för e‑böcker. Epub är ett flödande format, vilket innebär att textraderna (se radbrytning) anpassas efter utrymmet på bildskärmen. E‑böcker som är ut­givna i Epub‑formatet kan läsas på de flesta vanliga läsplattor och datorer. Epub, officiellt skrivet EPUB, utvecklades av branschorganisationen IDPF† (numera del av W3C). Formatet an­vänds bland annat i Apples program Apple Books. Epub ersatte ett äldre format, Open eBook. – Läs mer på Epub 3 community groups webbsidor.

[e-böcker] [filformat] [ändrad 18 september 2018]