läsplatta

(e-book, e-book reader, reading pad,  på svenska också e-bok eller e-bok­läsare) – dator som har ut­­formats för visning av e-böcker. – Läs­­plattor har ofta elek­tron­iskt papper i stället för tra­di­tion­ell lcd-skärm, dels för att spara ström, dels för att skona ögonen på läsaren. För en lista över läs­­plattor, klicka här. – Läs­­plattor kan vara knutna till specifika fil­­format för e-böcker eller vara öppna. De kan också med hjälp av kopi­erings­­skydd (drm) vara låsta till en viss le­ve­rantör av e-böcker. De spe­ci­ella läs­­platt­or­na har ut­­veck­lats för att vara bil­lig­are, mer an­­­vändar­vänliga och skon­­sam­mare mot ögonen än vanliga datorer och mobil­tele­foner. När de första läs­­platt­or­na kom fanns inte surf­plattor. Så små­ningom har surf­plattor och läs­plattor blivit allt mer lika var­­andra, och det är troligt att läs­­plattor succes­sivt för­­svinner som en särskilt ka­te­gori. – Jäm­för med lär­platta. – Läs också om pro­­jektet World­reader.