läsplatta

(e-book, e-book reader, reading pad, på svenska också e‑bok eller e‑bokläsare) – dator som har utformats för visning av e‑böcker. – Läsplattor har ofta elektroniskt papper i stället för tra­di­tion­ell LCD‑skärm, dels för att spara ström, dels för att skona ögonen på läsaren. – Läsplattor kan vara knutna till specifika filformat för e‑böcker eller vara öppna. De kan också med hjälp av kopieringsskydd (DRM) vara låsta till en viss leverantör av e-böcker. De speciella läsplattorna har utvecklats för att vara billigare, mer användarvänliga och skonsammare mot ögonen än vanliga datorer och mobiltelefoner. När de första läsplattorna kom fanns inte surfplattor. Så småningom har surfplattor och läsplattor blivit allt mer lika varandra, och det är möjligt att läsplattor successivt försvinner som en särskilt kategori. – Jämför med lärplatta. – Läs också om pro­­jektet Worldreader.

[läsplattor] [ändrad 27 maj 2020]