e-bok

  1. elektronisk bok –bok i digitalt format, alltså i form av en fil som kan visas på en vanlig dator, smart mobil, surf­­platta eller med läs­­­platta. Fil­­format för e‑böcker är främst ePub. Dess­­­utom finns, eller har funnits, bland annat bbeb†, Ereader, Micro­­soft Reader† och Mobi­­­pocket†. –– På engelska: e‑book. –En kort e‑bok kallas för e‑singel. – Van­liga krav på pro­gram för vis­ning av e‑böcker är att läsaren ska kunna lämna bok­­­märken, kunna skriva anteckningar och att texten ska vara flö­dande. För­­lagen brukar också vilja ha kopi­­erings­­­skydd. – Se också Datatermgruppen (länk). – Läs också om blook och om pro­­jektet World­­reader;
  2. – e-bokläsare, se läs­platta.

[e-böcker] [ord på e-] [ändrad 11 april 2017]