wi-fi

(wireless fidelity) – det vanliga systemet för trådlös data­kommu­nika­tion i hem och på arbets­platser. Har varit i bruk sedan runt år 2000. Det är i själva verket en serie tekniker med allt högre kapacitet, men alla är gjorda för att fungera ihop. – Wi‑fi är en märk­ning för teknisk utrust­ning som följer standarden 802.11 i någon form, och som är certifierad av branschorganisa­tionen Wi‑fi alliance. Alla wi‑fi-märkta produkter ska fungera ihop, oavsett leverantör och datorns operativ­system. Även Apples Airport är wi‑fi-märkt. Apple var först med att sälja wi‑fi som en konsumentprodukt. – Notera: Det tas ofta för givet att wi‑fi är detsamma som trådlös internetanslutning. Men i princip är wi‑fi en standard för trådlösa lokala nätverk. Ett wi‑fi-nät behöver inte vara anslutet till internet, men i praktiken är wi‑fi-nät nästan alltid internet­anslutna. – Se också wigig, wi‑fi direct och Miracast. – Namnet: Wi‑fi anspelar på wireless och hi‑fi. – Jäm­för med mifi, gi‑fi, wimax och super wi‑fi. – Se också eye‑fi, Multe­fire, Next generation hotspot och li‑fi.

[wi-fi] [ändrad 30 mars 2017]