wi-fi

(wireless fidelity) – det vanliga systemet för trådlös datakommunikation i hem och på arbetsplatser. – Wi-fi har varit i bruk sedan runt år 2000. Det är i själva verket en serie tekniker med allt högre kapacitet, men alla är gjorda för att fungera ihop. – Wi‑fi är en märk­ning för teknisk utrust­ning som följer standarden 802.11 i någon form, och som är certifierad av branschorganisa­tionen Wi‑fi alliance. Alla wi‑fi‑märkta produkter ska fungera ihop, oavsett leverantör och datorns operativsystem. Även Apples Airport† var wi‑fi‑märkt. (Apple var först med att sälja wi‑fi som konsumentprodukt.) – Notera: Det tas ofta för givet att wi‑fi är detsamma som trådlös internetanslutning. Men i princip är wi‑fi en standard för trådlösa lokala nätverk. Ett wi‑fi-nät behöver inte vara anslutet till internet, men i praktiken är wi‑fi-nät nästan alltid internetanslutna. – Se också wigig, wi‑fi direct och Miracast. – Namnet: Wi‑fi anspelar på wireless och hi‑fi. Stavas ofta wifi. – Jäm­för med mifi, gi‑fi, wimax och super wi‑fi. – Se också eye‑fi†, Multefire, Next generation hotspot och li‑fi. – Namnet wi-fi har inspirerat till ett antal rimmande varumärken och produktnamn som slutar på ifi eller i‑fi – se denna tagg.

[wi-fi] [ändrad 30 januari 2021]