Skiff Reader

en planerad men aldrig tillverkad läsplatta av metall. Den visades upp i januari 2010 av det amerikanska företaget Skiff. – Skiff Reader bestod till största delen av en tunn, böjbar platta av metallplåt. I juni 2010 blev företaget Skiff uppköpt av News Corporation. Kort därefter meddelades att Skiff Reader inte skulle tillverkas.

[läsplattor] [nerlagt] [ändrad 14 oktober 2018]

platta

beteckning på datorer och annan datorbaserad elektronik som bara består av en platt bildskärm, avsedd att hållas i handen eller i knät. All elektronik, som processor och minne, är inbyggd i bildskärmen. Ordet ingår som slut­led i ord som läsplatta och surfplatta. – På engelska motsvaras det av ord som pad, slate och tablet.

[läsplattor] [surfplattor] [ändrad 4 december 2017]

Bebook

nerlagd läsplatta från det nerlagda nederländska företaget Endless Ideas. Det gick i konkurs 2012. En variant av Bebook såldes i Sverige under namnet Letto. (Observera att Bebook inte hade något med operativsystemet BeOS† att göra.)

[läsplattor] [nerlagt] [ändrad 5 november 2017]

Worldreader

en organisation som sprider e-böcker och läs­plattor i fattiga länder. – Syftet är att för­bättra läskunnigheten. Worldreader till­handa­håller e‑böcker på ett 40-tal språk. För­utom att World­reader delar ut donerade läsplattor har Worldreader också, i sam­arbete med Microsoft, ut­­veck­lat en app för visning av e‑böcker på mobil­telefoner. – Se Worldreader.org. – Läs också om pro­jektet One laptop per child.

[e-böcker] [läsplattor] [organisationer] [utbildning] [världsförbättring] [ändrad 7 september 2018]

Letto

Adlibris Lettoläsplatta som säljs i Sverige från februari 2010 av bokhandeln Adlibris. Letto har ett eget format för e-böcker, Lettobok, men klarar också Epub och vanliga dokumentformat. – Letto är en något förändrad variant av den holländska läsplattan Bebook. – Se Adlibris. – Fler läsplattor.