heisenbugg

(heisenbug) – en bugg som för­svinner eller ändrar beteende när man försöker kart­lägga den eller rätta till den. En vanlig orsak är race condition. – Ordet syftar på Werner Heisenberg (19011976, se Wikipedia), den tyska fysikern och nobelpristagaren som bland annat är känd för sin osäkerhetsrelation (ju mer noggrant man fastställer en partikels position, ju mindre vet man om dess hastighet, och omvänt). Närmare bestämt syftar ordet heisenbugg på principen inom kvantfysiken att varje försök att iaktta och mäta elementarpartiklar påverkar det man försöker mäta. – Läs också om mandelbugg och schrödinbugg.

[fel] [jargong] [programmering] [ändrad 7 juni 2022]