heisenbugg

(heisenbug) – en bugg som för­svinner eller ändrar be­te­ende när man försöker kart­lägga den eller rätta till den. En vanlig orsak är race condition. – Ordet syftar på Werner Heisen­berg (19011976, se Wikipedia), den tyska fysikern som bland annat är känd för sin osäker­hets­relation (ju mer noggrant man fast­ställer en partikels position, ju mindre vet man om dess hastig­het, och omvänt). Närmare bestämt syftar ordet heisenbugg på principen inom kvant­­fysiken att varje försök att iaktta och mäta elementarpartiklar påverkar det man försöker mäta. – Läs också om mandelbugg och schrödinbugg.

[fel] [jargong] [programmering] [ändrad 28 maj 2018]