race condition

ett svårlöst problem vid programkörning: det att resultatet av programkörningen förändras beroende på varierande indata: det kan antingen bero på exakt när indata blir inlästa eller på i vilken ordning de blir inlästa. Detta förutsätts vara något som programmeraren inte kan påverka. Race conditions nämns ofta som exempel på heisenbuggar: när man försöker rätta till dem försvinner de – för att senare återkomma. Att förebygga och rätta till race conditions är ett klassiskt problem i datorvetenskap. Någon etablerad svensk översättning finns inte. – Jämför med data race, se kapplöpning.

[datorvetenskap] [programkörning] [28 maj 2018]