bugg

  1. (bug) –– fel i programkod eller i andra tekniska kon­­­struk­tioner. –– Att leta efter sådana fel i ett program kallas för att debugga, avbugga eller avlusa, på engelska debug. –– Engelska bug be­­tyder ohyra’, ’kryp’, ’skal­­bagge. –Ordet har använts inom pro­­gram­mering sedan 1945, då en riktig bug (en mal) fick en elek­tronisk räkne­­maskin på Harvard att krascha. Malen klistrades in i loggboken, och finns fort­­far­ande kvar där (se länk). Dator­­­pion­­jären Grace Hopper hittade inte malen själv, men räknas som den som, med anledning av malen, in­­förde ordet bug i dator­­­språket. Men ordet har an­vänts i liknande be­­ty­delse i USA sedan 1800‑talet –– det står i ett brev från 1878 av Thomas Edison (se artikel i ameri­kan­ska Tech­world: länk). –– Se också bug bounty, feature, glitch och paper­cut;
  2. – dold avlyssnings-apparat. Man buggar ett rum, därav ordet bugg­ning, på formell svenska rums­­­av­lyss­ning. –– Ut­­­trycket web bug (se pixel­tagg) syftar på bug i denna be­­tydelse;
  3. – se cybug.

[avlyssning] [fel] [it-historia] [robotar] [ändrad 5 november 2017]

Dagens ord: 2015-10-02