Rakel

ett svenskt system för radiokommunikation för polis, brandkår och ambulans samt andra blåljusmyndigheter. – Rakel infördes under åren 2006–2010. Det bygger på den europeiska standarden Tetra. Rakel använder digital teknik och krypterar all kommunikation. – Rakel har kritiserats för dåligt ljud, låg tillför­litlig­het och höga kostnader. Sommaren 2020 påbörjade MSB analys av hur ett nytt system, ibland kallat för Rakel generation två, Rakel G2, bör vara beskaffat. (Se MSB:s webbsidor – arkiverat). I februari 2021 lämnade MSB en rapport till regeringen där MSB bedömde att ett nytt system kan tas i bruk 2025–2028 till en kostnad av 7,3 miljarder kronor – se här. – Rakel står för Radiokommuni­ka­tion för effektiv ledning. – Se msb.se/rakel och dessa introduktionsvideor (länkarna brukar fungera, trots överstrykningar). – IDG:s artiklar om Rakel: länk.

[elektronisk kommunikation] [förkortningar på R] [samhällsskydd] [ändrad 12 februari 2021]