kryptering

(encryption) – omvandling av ett med­de­lande i klar­­text till ett med­de­lande som är obegripligt för obehöriga. Med­de­lan­det omvandlas till krypto­­text. Kryptotexten skickas till mottagaren som dekrypterar den. – Kryptering görs med krypto­­system och kryp­te­rings­nycklar. – Kryptering på internet bygger på asymmetrisk kryptering, som inte kräver att parterna utväxlar krypteringsnycklar, i kombination med traditionell symmetrisk kryp­te­ring. – Läs också om kryptografi, kryptologi och kryptoanalys.

[kryptering] [ändrad 12 april 2018]