kryptering

omvandling av ett med­de­lande från klartext till en form som är obegriplig för obehöriga. Meddelandet omvandlas till kryptotext. Kryptotexten kan sedan skickas till mottagaren som dekrypterar den. – Eftersom datorprogram för kryptering behandlar information i digital form, alltså som siffror, kan allt som kan sparas i digital form krypteras, även sådant som musik och bilder. – Kryptering görs med kryptosystem och krypteringsnycklar. – Kryptering på internet bygger på asymmetrisk kryptering, som inte kräver att parterna utväxlar krypteringsnycklar, i kombination med traditionell symmetrisk kryptering. – På engelska: encryption (se också encoding, som är ett vidare begrepp). – Läs också om kodkryptografi, kryptologi och kryptoanalys.

[kryptering] [ändrad 6 september 2019]