inbox infinity

filosofin att man ska acceptera att inkorgen med e‑post bara växer och växer. Man kommer helt enkelt inte att hinna bedöma alla mejl och besvara allt som bör besvaras. – Inbox infinity är en reaktion mot principen inbox zero, alltså att man ska ta itu med varje inkommande mejl på ett eller annat sätt. Detta anses vara ett slöseri med tid. – Se denna artikel från tidskriften The Atlantic.

[e-post] [16 januari 2019]

inbox zero

principen att inkorgen för e-post ska hållas tom. Principen formulerades av amerikanen Merlin Mann (merlinmann.com). Han föreslår att man ska gå igenom inkorgen vid bestämda tidpunkter varje dag, men ha e-postklienten stängd resten av tiden. Varje mejl ska hanteras på ett av dessa sätt:

  • – radera;
  • – delegera;
  • – besvara (om det kan göras på mindre än två minuter);
  • – senarelägg (om det kommer att ta mer än två minuter att besvara mejlet, flytta det till en särskild mapp som du tar itu med senare under dagen) samt:
  • – åtgärda.

– Som motreaktion finns principen inbox infinity.

[e-post] [16 januari 2019]

kollisionsdomän

nätverk eller nätverkssegment där det kan hända att två enheter försöker sända meddelanden samtidigt, vilket inte får ske eftersom de delar på samma ledning eller frekvens (i ett trådlöst nätverk). Det kallas för kollision. Det finns därför mekanismer för att undvika kollision: först kontrollerar den enhet som vill sända att nätverket är ledigt, och om det är ledigt så sänder den, annars väntar den. Ethernet och det numera försvunna Token ring har var sin mekanism för att fungera i kollisionsdomäner. – På engelska: collision domain.

[nätverk] [7 januari 2019]

frånkoppling

strävan efter att använda kommunikation och tjänster på internet och i mobiltelefoner så lite som möjligt. Det är motsatsen till att vara uppkopplad. Det är skillnad mellan frånkoppling i denna betydelse och nerkoppling, som bara betyder att man avslutar en kommunikationssession.  – På engelska: disconnect, disconnection, disconnecting.

[digitalfritt] [nätverk] [4 januari 2019]

uppkoppling

anslutning till ett nätverk:

  • – proceduren för anslutning till nätverket (att koppla upp sig). Avslutning av anslutningen kallas för nerkoppling;
  • – tillståndet att vara uppkopplad.

– Att vara uppkopplad kan också vara ett allmänt uttryck för att ha tillgång till internet och mobilnätet, gärna dygnet runt – jämför med frånkoppling. – På engelska: connection, to be connected; även: to be online.

[nätverk] [4 januari 2019]

DAU

daily active users – i webbstatistik: antal aktiva användare per dag. Som användare räknas alla som har registrerat sig med användarnamn hos ett företag, ett socialt medium eller annan webbplats. Vad som räknas som ”aktiv” varierar från företag som företag, vilket innebär att mätningen ofta är värdelös för jämförelser mellan företag. – Det finns också WAU – weekly active users – och MAU – monthly active users

[förkortningar på D] [marknadsföring] [webbstatistik] [ändrad 27 december 2018]

vanity metrics

”glädjemätningar” – benämning på sådana mätningar av en webbplats eller ett socialt mediums besökare, medlemmar och kunder som egentligen inte säger så mycket, även om siffrorna ser bra ut. Ett högt antal registrerade medlemmar på ett diskussionsforum kan verka fint, men det är ointressant om majoriteten av dem slutade att logga in för tre år sedan. Om en webbutik får många besökare, men de flesta inte köper något, är antalet besökare en glädjemätning. – Vilket mått som helst kan bli en glädjemätning. Det viktiga är att skilja mellan sådana mätningar som visar om man uppnår sina mål och sådana mätningar som mäter en bisak.

[marknadsföring] [webbstatistik] [27 december 2018]