tidsutlöst ethernet

en komplettering av ethernet som gör att vissa meddelanden sänds på bestämda tider enligt ett schema. – Andra meddelanden i samma nätverk får då lämna företräde. (Det handlar om bråkdelar av sekunder.) Syftet med tidsutlöst ethernet är att säkerställa att meddelanden av kritisk betydelse kommer fram utan onödig fördröjning (se deterministiska nätverk). Detta är viktigt i realtidssystem och i andra sammanhang. Det är en förutsättning att komponenterna i nätverket är noga synkroniserade. – Ethernet bygger i grundutförande på att alla i nätverket kan sända när som helst; om förbindelsen är upptagen väntar utrustningen en slumpmässigt vald tid och försöker igen. I ett nätverk med hög belastning kan detta i princip, även om det är högst osannolikt, leda till att man aldrig får sända. Med tidsutlöst ethernet garanterar man att viktiga meddelanden inte behöver vänta. – På engelska: time‑triggered ethernet, TTethernet, TTE; på svenska också: tidstriggat ethernet.

[nätverk] [ändrad 18 oktober 2021]

deterministiskt nätverk

nätverk som levererar meddelanden till mottagaren på förutsägbar och kort tid. – Deterministiska nätverk används när det är viktigt med låg latens (fördröjning), till exempel i realtidssystem och i annan styrning av maskiner. Det brukar vara en förutsättning att nätverket är programmerat att skicka meddelandena via en förutbestämd optimal rutt till mottagaren. – På engelska: deterministic network; deterministic networking.

[nätverk] [8 oktober 2021]

waterfalling

ett sätt att bjuda ut annonsutrymme på webben. – Publikationen erbjuder tillgängligt annonsutrymme till kunder i prioritetsordning. Ett minimumpris är satt. Prioritetsordningen innebär att den kund som hittills har gett bäst avkastning får erbjudandet först. Om den kunden tackar nej, eller bara köper en del av annonsutrymmet, går erbjudandet vidare till den näst bästa kunden. Och så vidare. Waterfalling används bland annat av Google. – Jämför med header bidding. – Läs också om vattenfallsmetoden, som är något helt annat.

[marknadsföring] [webbreklam] [ändrad 20 september 2021]

zero trust network access

(ZTNA) – nolltillit i nätverk – begränsning av tillgång till resurser i ett nätverk för användare som har loggat in. – Med ZTNA kan den som har loggat in bara se och komma åt program, tjänster och andra resurser som har valts ut på förhand av nätverksadministratören. Andra resurser är osynliga för användaren. Det är den inloggades identitet som avgör, eventuellt i kombination med andra faktorer som klockslag, veckodag och anropande nätverk. Man utgår från möjligheten att de som loggar in kan vara bedragare som på något sätt har kommit över legitima användares användarnamn och lösenord, eventuellt också möjlighet till flerfaktorsautentisering. Därför döljer man allt som den inloggade användaren inte behöver för sitt arbete. – ZTNA hanteras av en så kallad trust broker – tillitsmäklare.

[nätverk] [åtkomst] [14 september 2021]

internet of me

den information som en person tillhandahåller om sig själv för olika tjänster på internet samt funktioner som styrs av den informationen. – Internet of me omfattar information om personliga preferenser, hälsa, träning och annat. Informationen kan bland annat komma från sensorer, till exempel smarta klockor, eller från information som man fyller i på webbsidor. Detta är dels intressant för marknadsföring, förutsatt att informationen i internet of me är tillgänglig för marknadsföraren, dels grunden för olika mer eller mindre automatiserade och personanpassade tjänster. – Internet of me var ett trendigt uttryck i mitten av 2010‑talet och sågs då som en vidareutveckling av internet of things (sakernas internet).

[sakernas internet] [ändrad 6 september 2021]

PunkSpider

en sökmotor för sårbarheter. – PunkSpider besöker webbsidor och testar dem för sårbarheter (exploits) genom så kallad fuzzing. Besökare på PunkSpider kan söka på olika webbsidor och i sökresultaten se vilka slags sårbarheter de har. – PunkSpider lanserades 2011 som ett verktyg för säkerhetsarbete. Den kan naturligtvis också missbrukas. Tjänsten lades ner 2015, men den återlanserades i augusti 2021. – Se punk och spider för spindel. – Mer om PunkSpider i Gizmodo: länk. – Se punkspider.org.

[sårbarheter] [sökmotorer] [4 augusti 2021]