felkoder på webben

sifferkoder som anger fel eller annan status vid överföring av webbsidor från server till webbläsare. – Den mest kända felkoden är 404. Den anger att den efterfrågade webbsidan inte finns, eller inte går att hitta. Men det finns många andra felkoder på webben. Felkoderna är tresiffriga tal som kan börja med 1, 2, 3, 4 eller 5:

  • 1xx är koder som betyder att begäran är mottagen och behandlas av webbservern;
  • 2xx är koder som betyder att begäran är mottagen, behandlad och verkställd;
  • 3xx är koder som betyder att begäran är mottagen, men att det krävs särskilda åtgärder för att leverera den efterfrågade sidan (till exempel omdirigering);
  • 4xx är koder som betyder att den begärda sidan inte kan levereras, antingen för att det är fel på den angivna webbadressen (URL:en) eller för att sidan inte kan påträffas;
  • 5xx är koder som betyder att klienten har skickat en giltig och korrekt webbadress, men att webbservern av någon anledning inte kan leverera.

– Felkoderna ingår i webbprotokollet HTTP och dess efterföljare, och är specificerade av internets tekniska ledningsgrupp IETF i RFC 9110, sektion 15 – se rfc-editor.org/rfc…. Eftersom inte alla koderna står för fel använder IETF benämningen statuskoder (status codes).

[fel] [felkoder] [18 januari 2023]

416

requested range not satisfiable – en felkod som anger att den efterfrågade delen av en webbsida inte kan levereras. Det brukar bero på att den efterfrågade delen har tagits bort eller flyttats. – Felkoden ingår i HTTP och dess efterföljare.

[felkoder] [17 januari 2023]

tegelstenstelefon

(brick phone) – enkel mobiltelefon: ringtelefon eller funktionstelefon. – Benämningen tegelstenstelefon anspelar på 1980-talets mobiltelefoner, som var nästan lika stora (och tunga) som tegelstenar, men ordet används mest om telefoner som liknar Nokia‑telefoner från 1990‑talet. Sådana telefoner har fått en liten renässans i början av 2020‑talet bland personer som vill slippa smarta mobiler med deras ständiga plingande. I september 2022 släpptes Nokia 5710 (länk), en funktionstelefon som till det yttre påminner om den klassiska 3310. Den har MP3‑spelare och FM‑radio, men inte internet. Den kan alltså inte ta emot e-post eller andra meddelanden (förutom SMS). – Obs: Engelska brick phone har inget att göra med uttrycket to brick a phone.

[mobiltelefoner] [1 januari 2023]

.la

landsdomän för Laos. – Domäner under .la kan registreras i hela världen. De förekommer bland annat i en del domäner med anknytning till Louisiana, Los Angeles och Latinamerika. – Sedan 2019 finns också landsdomänen .ລາວ som står för Laos i landets språk lao.

[landsdomäner] [28 december 2022]