RSSI

received signal strength indicator; även: …indicationindikator för ingående signalstyrka – mått på hur stark signal som den mottagande enheten i ett trådlöst nätverk (wi-fi) tar emot från den sändande enheten.

[förkortningar på R] [wi-fi] [29 november 2021]

R2R

record to report – system för ekonomisk utvärdering, omfattande insamling, bearbetning och redovisning av relevanta ekonomiska data. R2R är inte ett system som hanterar transaktioner, utan det är till för att sammanställa rapporter.

[företag och ekonomi] [förkortningar på R] [uttryck av typ N2N] [23 december 2020]

RDS

  1. förkortning för [Amazon] relational database service – en tjänst för att lägga upp och hantera relationsdatabaser i Amazons molntjänst AWS. RDS introducerades 2009. – Se Amazons webbsidor;
  2. Radio data system – en teknik för att lägga in små mängder digital information i radiosändningar på FM-bandet. Det är RDS som gör att man kan se radiokanalens namn i radiomottagarens teckenfönster, och det är RDS som gör att man kan lyssna på samma rikstäckande radiokanal i bilen under en långresa: RDS gör att mottagaren byter frekvens automatiskt och omärkligt när det behövs. – Se Sveriges Radios webbsidor.

[databaser] [förkortningar på R] [molnet] [radio och tv] [8 juli 2020]