blåljusmyndigheter

organisationer som har rätt att använda roterande blått ljus på sina fordon vid utryckning. Främst är det ambulans, brandkår och polis, men flera andra organisationer som får använda blåljus om det är påkallat. Termen rädddningstjänst står i stort sett för samma sak som blåljusmyndighet. En förteckning över sådana organisationer finns i Wikipedia. – Inom it är blåljus­myn­dig­heter intressanta på grund av deras behov av säker och skyddad elektronisk kommunikation. – Språkligt: ”Blåljusmyndigheter” är egentligen en missvisande benämning, eftersom det bland dem bara är polisen som verkligen är en myn­dig­het. Ofta ser man därför i stället uttrycket blåljusaktörer. For­donen kallas för utryckningsfordon. På engelska används för­kort­ningen PPDR, public protection and disaster relief.

[elektronisk kommunikation] [myndigheter] [samhällsskydd] [ändrad 20 augusti 2018]