elektromagnetiska hot

störning eller sabotage av elektroniska kommunikationer och andra elektroniska system:

 • – Om det görs avsiktligt talar man om antagonistiska elektromagnetiska hot. Radio- och tv‑sändningar samt mobiltelefoni kan slås ut av störsändare; kraftiga elektromagnetiska pulser kan sabotera elektroniska system genom att skada minneskretsar;
 • –Oavsiktliga elektromagnetiska hot är till exempel kraftig elektromagnetisk strålning från solen i samband med solstormar.

– Information om elektromagnetiska hot finns på MSB:s webbsidor (länk).

[samhällsskydd] [14 mars 2018]

NISÖ

Nationell informationssäkerhetsövning – en svensk övning där offentliga och privata aktörer övar sig i att hantera allvarliga hot och störningar av  informationssäkerheten. NISÖ arrangeras av MSB och har genomförts tre gånger: 2010, 2012 och 2018. – Se MSB:s webbsidor.

[förkortningar på N] [samhällsskydd] [ändrad 16 mars 2018]

Dragonfly

 1. – Dragonfly 2.0hackar-grupp som påstås ha skaffat sig åtkomst till styrsys­temen för el­kraft­nät i USA och Europa. Gruppen skulle därför när som helst kunna stänga av elkraftförsörjningen helt eller delvis i de berörda länderna, men detta har hittills inte skett (november 2017). Detta enligt en rapport från Symantec, publicerad i september 2017‚
 2. – om Google: se Project Dragonfly.

[censur] [elektricitet] [hackare] [samhällsskydd] [sökmotorer] [ändrad 16 oktober 2018]

Säkerhetsskyddslagen

svensk lag som reglerar skydd av hemliga och känsliga uppgifter och skydd mot spionage och ter­ror­ism. En lag med det namnet har funnits sedan 1996, men ett förslag till en ny lag med samma namn lades fram 2015 i utredningen En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25. Den röstades igenom i riksdagen i maj 2018. Lagen gäller för stat­liga och kommunala myndigheter, för statliga och kommunala företag och även för andra organisationer som är viktiga för landets säkerhet. Den är tillämplig på it‑säkerhet, men också på information i andra former, och dessutom skydd av vissa platser och anläggningar samt säkerhetsprövning vid vissa anställningar. – Engelskt namn: Protective security act.

[juridiska lagar] [samhällsskydd] [ändrad 19 december 2018]

Viktigt meddelande till allmänheten

(VMA) – varning till allmänheten vid större bränder, gasutsläpp, radio­aktivt utsläpp, krigshandlingar och andra allvarliga hot som berör många. VMA varnar på flera sätt:

 • – siren (”Hesa Fredrik”);
 • – meddelande i radio och tv;
 • – text-tv sidan 599;
 • – sms till alla i det berörda området (se cell broadcast).

– När man får varningen ska man så snabbt som möjligt:

 • – gå inomhus;
 • – stänga dörrar och fönster samt ventilation och:
 • – ta reda på mer genom att lyssna på radio.

– Faran över signaleras med en obruten 30–40 sekunder lång signal från sirenen. – Sirenen ”Hesa Fredrik” (som ibland kallas för ”flyglarm”) testas första måndagen varje kvartal (mars, juni, september och de­cem­ber) klockan 15. – VMA sköts av SOS Alarm, läs mer här. – Den 9 juni 2017 sattes larmet igång av misstag vid 22-tiden. Det tog en stund innan SOS Alarm stängde av sirenen, och det blåstes ingen ”Faran över”-signal. Bara ett fåtal medborgare tycks ha tagit larmet på allvar och följt in­struk­tion­er­na. SOS Alarm skyller på ”den mänskliga faktorn”. Händelsen utreds.

[samhällsskydd] [ändrad 21 juli 2017]