elektromagnetiska hot

störning eller sabotage av elektroniska kommunikationer och andra elektroniska system:

 • – om det görs avsiktligt talar man om antagonistiska elektromagnetiska hot. Radio- och tv‑sändningar samt mobiltelefoni kan slås ut av störsändare; kraftiga elektromagnetiska pulser kan sabotera elektroniska system genom att skada minneskretsar;
 • – oavsiktliga elektromagnetiska hot är till exempel kraftig elektromagnetisk strålning från solen i samband med solstormar.

– Information om elektromagnetiska hot finns på MSB:s webbsidor (länk).

[samhällsskydd] [ändrad 26 juni 2019]

NISÖ

Nationell informationssäkerhetsövning – en svensk övning där offentliga och privata aktörer övar sig i att hantera allvarliga hot och störningar av  informationssäkerheten. NISÖ arrangeras av MSB och har genomförts tre gånger: 2010, 2012 och 2018. – Se MSB:s webbsidor.

[förkortningar på N] [samhällsskydd] [ändrad 26 juni 2019]

Dragonfly

 1. – Dragonfly 2.0hackar-grupp som påstås ha skaffat sig åtkomst till styrsys­temen för el­kraft­nät i USA och Europa. Gruppen skulle därför när som helst kunna stänga av elkraftförsörjningen helt eller delvis i de berörda länderna, men detta har hittills inte skett (november 2017). Detta enligt en rapport från Symantec, publicerad i september 2017‚
 2. – om Google: se Project Dragonfly.

[censur] [elektricitet] [hackare] [samhällsskydd] [sökmotorer] [ändrad 16 oktober 2018]

Säkerhetsskyddslagen

en svensk lag som reglerar skydd av hemliga och känsliga uppgifter och skydd mot spionage och ter­ror­ism. Från den 1 april 2019 gäller lagen i ny form, baserad på utredningen En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25. Den röstades igenom i riksdagen i maj 2018. Lagtexten (2018:585) finns på denna länk. Lagen gäller för stat­liga och kommunala myndigheter, för statliga och kommunala företag och även för företag och andra organisationer som är viktiga för landets säkerhet. Den är tillämplig på it‑säkerhet, men också på information i andra former. Lagen gäller också för skydd av vissa platser och anläggningar, som kraftnät, vatten och avlopp, samt säkerhetsprövning vid vissa anställningar. Läs mer om säkerhetsskyddslagen på Säpos webbsidor. – Lagen ersätter den äldre säkerhetsskyddslagen från 1996. – Engelskt namn: Protective security act.

[juridiska lagar] [samhällsskydd] [ändrad 22 mars 2019]

Viktigt meddelande till allmänheten

(VMA) – varning till allmänheten vid större bränder, gasutsläpp, radio­aktivt utsläpp, krigshandlingar och andra allvarliga hot som berör många. VMA varnar på flera sätt:

 • – siren (”Hesa Fredrik”);
 • – meddelande i radio och tv;
 • – text-tv sidan 599;
 • – sms till alla i det berörda området (se cell broadcast).

– När man får varningen ska man så snabbt som möjligt:

 • – gå inomhus;
 • – stänga dörrar och fönster samt ventilation och:
 • – ta reda på mer genom att lyssna på radio.

– Faran över signaleras med en obruten 30–40 sekunder lång signal från sirenen. – Sirenen ”Hesa Fredrik” (som ibland kallas för ”flyglarm”) testas första måndagen varje kvartal (mars, juni, september och de­cem­ber) klockan 15. – VMA sköts av SOS Alarm, läs mer här. – Den 9 juni 2017 sattes larmet igång av misstag vid 22-tiden. Det tog en stund innan SOS Alarm stängde av sirenen, och det blåstes ingen ”Faran över”-signal. Bara ett fåtal medborgare tycks ha tagit larmet på allvar och följt in­struk­tion­er­na. SOS Alarm skyller på ”den mänskliga faktorn”. Händelsen utreds.

[samhällsskydd] [ändrad 21 juli 2017]