bakstreck

(backslash) – tecknet \ – kallas också för omvänt snedstreck. – Bak­­streck används i operativsystemen Windows och PC-DOS för att hålla i sär katalognamn i uppslagningsvägar. Tecknet har andra funktioner i andra system. I vanlig skriven text förekommer det inte. Historiskt har det varit ett sällsynt tecken, som bara har använts i speciella sammanhang, till exempel i matematik – se Wikipedia. Snedstreck infördes 1961 i ASCII av datorvetaren Bob Bemer (19202004se Wikipedia). – Se Datatermgruppen: (länk).

[tecken] [ändrad 29 juni 2020]