Datatermgruppen

Svenska Datatermgruppen – grupp av språkvårdare, datafolk och journalister som ger rekommendationer om datatermer på svenska. Numera inaktiv. Datatermgruppen tar upp ord och uttryck som är besvärliga på svenska, men ser inte som sin uppgift att skriva en komplett ordlista med svenska datatermer. Rekommendationerna är avsedda för vanliga användare. IDG deltar i Datatermgruppens arbete. – Datatermgruppen har ingen anställd personal, utan fungerar tack vare stöd från de deltagande företagen och organisationerna, främst det sedan årsskiftet 2018–2019 nerlagda TNC, numera del av Språkrådet, som samordnade verksamheten. – Se datatermgruppen.se.

[organisationer] [språk] [ändrad 11 september 2022]