Datatermgruppen

Svenska Datatermgruppen – grupp av språkvårdare, datafolk och journalister som ger rekommendationer om datatermer på svenska. Datatermgruppen tar upp ord och uttryck som är besvärliga på svenska, men ser inte som sin uppgift att skriva en komplett ordlista med svenska datatermer. Rekommendationerna är främst avsedda för vanliga användare. IDG deltar i Datatermgruppens arbete. Datatermgruppen har ingen anställd personal utan fungerar tack vare stöd från de deltagande företagen och organisationerna. Se datatermgruppen.se.