Moment 22

(Catch-22) – beteckning på motsägande och paradoxala regler och be­stäm­melser. ”För att få ett jobb måste du ha erfarenhet, men för att få erfarenhet måste du ha ett jobb.” – Uttrycket moment 22 kommer från romanen från 1961 med samma namn av Joseph Heller (19231999), filmad 1970 (se IMDb, länk). Den handlar om flygsoldaten Yossarian som vill bli frikallad, eftersom han är rädd för att bli dödad. Enda möjligheten att bli frikallad är att visa att man är galen. Men om man är rädd för att bli dödad kan man inte vara galen. Hur han än gör blir det fel.

[böcker] [film] [lagar] [ändrad 7 juni 2017]

Tevanian, Avie

(egentligen Avadis, född 1961) – amerikansk programutvecklare, chef för mjukvaruutveck­ling på Apple 1997—2006. – Avie Tevanian var på 1980‑talet med och utvecklade Unix‑kärnan Mach, och rekryterades sedan av Steve Jobs† till NeXT†, där han ledde utvecklingen av operativsystemet NextStep†. När Steve Jobs åter­vände till Apple 1997 anställde han Tevanian för att leda utvecklingen av Mac OS X (numera macOS). Tevanian blev 2004 styrelseledamot i det amerikanska Green Hills Software (ghs.com). Tevanian slutade på Apple i mars 2006, och blev i maj samma år styrelsemedlem i Tellme, ett amerikanskt företag som utveck­lade telefonbaserade program för internet. Det köptes senare av Microsoft. Tevanian blev 2009 styrelseledamot i Dolby Laboratories (länk). Han anställ­des 2010 på företaget Elevation Partners (länk).

[avie tevanian] [personer] [unix] [ändrad 30 augusti 2o22]

grok

  1. – to grok something – att begripa något helt och hållet. Även: att ab­sor­beras av något. – Ordet ingår i namn som Groklaw† och Grokster†. – Ordet: Taget från Robert Hein­leins bok Stranger in a strange land (Främling på egen planet) från 1961;
  2. – Grok – en tjänst från Numenta. Grok analyserar stora datamängder, hittar mönster och gör förutsägelser. – Se grokstream.com.

[analys] [jargong] [ändrad 6 augusti 2019]

Polese, Kim

Kim Polese.

(1961) – amerikansk företagsledare, en av de mest kända företagsledarna under dotcom‑eran. Hon var då bland annat rådgivare åt USA:s dåvarande vicepresident Al Gore. – Polese blev känd på 1990‑talet då hon var produkt­­chef på Sun† för Java. Genombrottet för Java anses till stor del bero på hennes skickliga marknadsföring. – 1996 lämnade hon Sun och grundade Marimba†, som utveck­lade och marknadsförde ett sinnrikt system, Castanet, för att synkroni­sera Javaprogram över internet. Polese var vd för Marimba till år 2000, där­efter styrelseordförande till 2004 då företaget såldes. 2004—2010 var hon vd för SpikeSource, ett företag som utvecklade program i öppen källkod för företag. Hon lämnade vd‑posten när SpikeSources tillgångar 2010 såldes till Black Duck Software (länk). (Namnet SpikeSource används numera av ett annat företag.) Kim Polese är nu arbetande styrelseordförande i företaget CrowdSmart (crowdsmart.ai)

[kim polese] [personer] [ändrad 20 maj 2023]

bakstreck

(backslash) – tecknet \ – kallas också för omvänt snedstreck. – Bak­­streck används i operativsystemen Windows och PC-DOS för att hålla i sär katalognamn i uppslagningsvägar. Tecknet har andra funktioner i andra system. I vanlig skriven text förekommer det inte. Historiskt har det varit ett sällsynt tecken, som bara har använts i speciella sammanhang, till exempel i matematik – se Wikipedia. Snedstreck infördes 1961 i ASCII av datorvetaren Bob Bemer (19202004se Wikipedia). – Se Datatermgruppen: (länk).

[tecken] [ändrad 29 juni 2020]