ascii

American standard code for in­for­mation inter­­change det vanligaste systemet för att re­­pre­sen­tera bok­stäver, siffror och andra tecken i datorer. Varje tecken re­presenteras av ett tal. Ascii ut­vecklades enbart för det engelska alfa­betet och hade först 128 tecken (sju bit). Det fanns då inga koder för bok­­stäver som inte ingår i det engelska alfa­­betet, till exempel å, ä och ö. Därför in­­fördes ut­­vidgade varianter av ascii med åtta bit, alltså 256 tecken. De inne­­håller å, ä och ö med flera bok­­stäver. Tyvärr finns det flera varianter av ut­vidgad ascii. Läs också om Unicode. Se också ace.