ASCII

American standard code for in­for­mation interchange – länge det vanligaste systemet för att representera bok­stäver, siffror och andra tecken i datorer. Varje tecken re­presenteras av ett tal. – ASCII utvecklades i USA för det engelska alfa­betet, och hade först 128 tecken (sju bit). Det fanns då inga koder för bok­­stäver som inte ingår i det engelska alfabetet, till exempel å, ä och ö. Därför in­­fördes senare ut­­vidgade varianter av ASCII med åtta bit, alltså 256 tecken. De inne­­håller å, ä och ö med flera bok­­stäver. Tyvärr finns det flera varianter av ut­vidgad ASCII, vilket kan leda till oönskad förväxling av tecken. – ASCII‑standarden presenterades 1963, och den senaste versionen av standarden är från 1986. Sedan länge används andra teckenuppsättningar med många fler tecken i program och på webbsidor, men i webbadresser (URL:er) och e‑postadresser är det fortfarande ASCII:s ursprungliga teckenuppsättning (sju bit) som används. – Läs också om Unicode. – Se också ASCII compatible encoding.

[förkortningar på A] [standarder] [tecken] [ändrad 8 november 2019]