Statens provningsanstalt

tidigare namn på en svensk organisation för kvalitetssäkring och standardisering, sedan 2017 integrerad i RISE. – Har bland mycket annat hand tillsyn över svensk internettid. Statens provningsanstalt grundades 1920, men gick tillbaka på äldre institutioner – se historik. Bytte 2007 namn till SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Men namnet SP används inte längre. – Se RISE:s webbsidor.

[forskningsinstitut] [sammanslaget] [testning] [ändrad 6 september 2020]

googol

Teckning av sagomonster som krälar på alla fyra.
The Google enligt V C Vickers.

ett stort tal som skrivs som en etta följd av hundra nollor (med vanlig decimal notation). – Talet googol definierades av den amerikanska matematikern Edward Kasner runt 1920; namnet hittade hans systerson Milton Sirotta på. Talet blev känt 1940 genom Kasners populär­veten­skapliga bok Mathematics and the imagination (svensk översättning Matema­tiken och fantasien, 1943). – Talet googol­plex, även det definierat av Kasner, är 10 upphöjt till googol (alltså en etta följd av googol nollor). – Sök­motorn Google är upp­kallad efter talet googol. – Fördjupning: Författaren och konstnären Vincent Carter Vickers gav 1913 ut barnboken The Google Book (länk). Där är Google en sagovarelse. Senare dök seriefiguren ”Barney Google” upp i serien Snuffy Smith (Tjalle Tvärvigg), och ordet google användes också i en populär sång på 1920‑talet. Så det antas att Milton Sirotta var påverkad av populär­kulturen när han hittade på ordet googol. Sökmotorns stavning är alltså en omedveten återgång till ursprunget.

[för- och bihistoria] [tal] [ändrad 1 september 2019]