PC-DOS

det operativsystem (eller program­­laddnings­­system) som Microsoft utvecklade för IBM:s Personal computer (PC), lanserad 1981. – PC‑DOS var en vidare­­utveck­ling av QDOS†. PC‑DOS blev under 1980‑talet världens mest spridda operativ­­system, och det ingick i de första tre ver­sionerna av Windows. När Microsoft sålde det hette det MS‑DOS. – PC‑DOS / MS‑DOS kallas ofta bara för DOS, men det har funnits fler operativ­­system med namn på DOS – se DOS. I början av 1990‑talet trängdes PC‑DOS undan­ av Windows. (PC-DOS står för personal computer disk operating system.)

[dos] [förkortningar på P] [operativsystem] [ändrad 21 maj 2018]