snedstreck

tecknet /. – Snedstreck brukar finnas på samma tangent som siffran 7. Kallas på engelska för slash, forward slash, solidus, virgule eller whack. – Det omvända sned­strecket (\) heter bakstreck (backslash på engelska). Det lodräta strecket (|) heter lodstreck (på engelska vertical bar eller pipe).

[tecken] [ändrad 29 juni 2020]