Windows

Microsofts familj av operativsystem med grafiskt an­­vändar­­gräns­snitt. – Första versionen av Windows kom 1985. Version 3 från 1990 gjorde Windows till en in­officiell världsstandard. Versionerna 1—3 av Windows var inga själv­ständiga operativ­system, utan grafiska användargräns­snitt (skal) till MS‑Dos. 1993 började Microsoft dela upp Windows i produkter för konsu­menter och för före­­tag. För före­tag kom då Windows NT, som inte var baserat på Dos. För konsument­­mark­naden fanns Windows med nummer efter lanse­rings­­året: Windows 95 och Windows 98. De var också kom­pletta operativ­­system, men till skillnad från NT kunde de också köra äldre Windows- och DOS‑program. På 00‑talet ändrades namn­giv­ningen. NT fick heta Windows 2000 medan efter­­följaren till Windows 98 fick namnet Windows ME. För hand­hållna datorer och andra digitala apparater kom Windows CE, från år 2000 kallat Pocket PC. Senare blev det Windows Mobile och Windows Phone. – År 2001 började Micro­­soft ha samma namn på konsu­ment- och före­­tags­­versionerna av Windows. Däremot såldes (och säljs) Windows för person­datorer i varianter för olika kund­­typer, even­tu­ellt med tillägg som Pro. Första Windows-versionen med gemen­­samt namn var Windows XP från 2001. Senare versioner är Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10. (Något Windows 9 har aldrig funnits.) Det finns också versioner av Windows för spe­ci­ella ända­mål.

[windows] [ändrad 1 september 2019]