Windows

Microsofts familj av operativsystem med grafiskt användargränssnitt. – Första versionen av Windows kom 1985. Version 3 från 1990 gjorde Windows till en in­officiell världsstandard. Versionerna 1—3 av Windows var inga självständiga operativ­system, utan grafiska användargräns­snitt (skal) till MS‑DOS. 1993 började Microsoft dela upp Windows i produkter för konsumenter och för före­­tag. För före­tag kom då Windows NT†, som inte var baserat på DOS. För konsumentmarknaden fanns Windows med nummer efter lanse­rings­­året: Windows 95† och Windows 98†. De var också kom­pletta operativsystem, men till skillnad från NT kunde de också köra äldre Windows- och DOS‑program. På 00‑talet ändrades namngivningen. NT fick heta Windows 2000† medan efter­­följaren till Windows 98 fick namnet Windows ME†. För hand­hållna datorer och andra digitala apparater kom Windows CE, från år 2000 kallat Pocket PC†. Senare blev det Windows Mobile† och Windows Phone†. – År 2001 började Micro­­soft ha samma namn på konsument- och före­­tags­­versionerna av Windows. Däremot såldes (och säljs) Windows för person­datorer i varianter för olika kund­­typer, even­tu­ellt med tillägg som Pro. Första Windows-versionen med gemen­­samt namn var Windows XP† från 2001. Senare versioner är Windows Vista†, Windows 7, Windows 8, Windows 10 och Windows 11. (Något Windows 9 har aldrig funnits.) Det finns också versioner av Windows för spe­ci­ella ända­mål. – IDG:s artiklar om Windows: länk.

[windows] [ändrad 6 juli 2022]