balkanisering

  1. – cyberbalkanization – cyberbalkanisering – uppdelningen av internet i mindre grupper av likasinnade som kommunicerar enbart med varandra och utestänger andra. Trenden finns redan i diskussionsforum, men har förstärkts av sociala nätverk som delar in deltagarna delas efter ålder, kön, sexuell orientering, inkomst, åsikter, intressen etcetera. – Läs också om beehiving och filterbubbla. – Ordet cyberbalkanisering myntades år 2000 av den amerikanska socio­logen Robert Putnam (länk) i boken Bowling alone (länk). Men redan på 1980‑talet talade man på engelska om compartmentalization i liknande betydelse. På svenska beskrev Göran Hägg (19472015) fenomenet redan 1984 i boken Kupésamhället;
  2. – uppdelning av internet i delar som på grund av censur, innehållsfilter och regleringar eller tekniska skillnader inte kan kommunicera med varandra. – Se också splinternet.

– Ordet balkani­se­ring syftar på Balkan­halvöns uppdelning i allt mindre stater under Osmanska rikets upplösning på 1800-talet och i början av 1900-talet; även på Jugoslaviens uppdelning i slutet av 1900-talet.

[internet] [sociala medier] [ändrad 26 oktober 2020]