beehiving

det att människor söker sig till tätt sammanhållna grupper med likartade intressen och värderingar; kontaktnät och gemenskaper på internet som vänder sig till sådana grupper. Bee­hiving räknades som en trend i mitten av 00‑talet. – Kallas också för cyber­bal­kan­i­se­ring.

[socialt] [trender] [ändrad 1 november 2017]