filterbubbla

(filter bubble) – det att sök­motorer och sociala medier an­­passar den informa­tion vi får från inter­net till vad de har räknat ut om våra in­tressen och vär­de­ringar. – In­­for­ma­tionen filt­re­ras för att passa vår smak och våra värderingar, och resul­tatet blir att vi lever i en ”bubbla” av in­for­ma­tion som inte ut­manar oss. – Termen filterbubbla skapades av ameri­kanen Eli Pariser i hans bok Filter bubble: what the internet is hiding from you (2011), senare utgiven som Filter bubble: How the new personalized web is changing what we read and how we think (länk). – Läs också om cyberbalkanisering.

[sociala medier] [sökmotorer] [ändrad 28 mars 2018]