sociala nätverk

(social networks) – sociala kontaktnät – webb­plats för kontakter mellan människor som känner varandra, direkt eller indirekt. Det är en typ av sociala medier. – För att använda ett socialt nät­verk på internet måste man först bli medlem. Man kontaktar sedan andra med­lemmar, lämpligen sådana som man redan känner, och ber att få ha dem som kontakter eller vänner (termi­no­­login varierar – se också avvänna). Varje medlem bygger upp en lista med kontakter, men ingen enskild medlem kan över­blicka hela det sociala nät­verket. Däremot kan man utvidga sitt eget nät­verk genom att ta kontakt med sina kontakters kontakter. – Sociala nät­verk brukar ha e-post, diskussions­forum, grupper och andra gemen­samma aktiviteter. Många använder sociala nätverk för kom­mu­ni­ka­tion i stället för vanlig e-post, eftersom sociala nät­verk är tämligen spam-fria. – Kända sociala nätverk är Facebook, Linkedin och Myspace. – Termen socialt nät­verk är hämtad från socio­­login där det beskriver hur människor som känner varandra, ofta beskrivet med ett streck­­dia­gram. – Se också community, dun­bar-tal, geo­social, socialize och virtuell gemen­skap. – Det finns också anti-sociala nätverk.