sociala nätverk

(social networks)sociala kontaktnät – webb­plats för kontakter mellan människor som känner varandra, direkt eller indirekt. Det är en typ av sociala medier. – För att delta i ett socialt nät­verk på internet måste man först bli medlem. Man kontaktar sedan andra med­lemmar, lämpligen sådana som man redan känner, och ber att få ha dem som kontakter eller vänner (termi­no­­login varierar – se också avvänna). Varje medlem bygger upp en lista med kontakter, men normalt kan ingen enskild medlem överblicka hela det sociala nät­verket. Däremot kan man successivt utvidga sitt eget nät­verk genom att ta kontakt med sina kontakters kontakter. – Sociala nätverk brukar ha e‑post, diskussions­forum, grupper och andra gemensamma aktiviteter. Många använder sociala nätverk för meddelanden i stället för vanlig e‑post, eftersom sociala nät­verk är tämligen spam-fria. – Kända sociala nätverk är Facebook, LinkedIn och Myspace. – Twitter ses ofta som ett socialt nätverk, men mer precist är Twitter en mikroblogg. – Termen socialt nätverk är hämtad från socio­­login där det beskriver hur människor som känner varandra, ofta beskrivet med ett streck­­dia­gram. Det kallas också för sociogram. – Se också community, Dun­bar‑tal, geo­social, socialize och virtuell gemenskap. Det finns också antisociala nätverk.

[sociala nätverk] [ändrad 27 november 2019]