Be

ett amerikanskt dataföretag, grundat 1990 av Apples förre vice vd Jean‑Louis Gassée, likviderat i januari 2002. – Be lanserade först datorn BeBox†, som lades ner 1997, och satsade sedan på att utveckla och marknads­föra operativsystemet BeOS†. Trots teknisk briljans blev BeOS ingen succé. Apple övervägde 1997 att välja BeoS som sitt nya operativsystem, men köpte i stället NextStep†. Under sitt sista år satsade Be på att sälja BeOS som ett inbyggt system för internet appliances, alltså andra internetanslutna apparater än persondatorer. Men i slutet av 2001 såldes rättigheterna till operativsystemet till Palm†. – I början av 2002 avgick Jean-Louis Gassée och kort därefter såldes företagets sista inventarier på auktion.

[företag] [nerlagt] [ändrad 17 november 2018]