BeOS

ett nerlagt operativsystem från före­taget Be†. – BeOS var ett från grunden ny­kon­stru­e­rat opera­tiv­­system som var gjort med tanke på multimedier, och konstruerat för att hantera stora data­­mängder snabbt. BeOS var inte ett utförande av Unix, men det var Posix‑anpassat. Det skrevs för Bes egen dator BeBox†. BeOS visades upp 1995, och började säljas till allmänheten 1997. Då hade datorn BeBox redan lagts ned. BeOS kom därför i stället i en version för Macintosh. 1998 kom en version för datorer med Intel‑processor. – Operativsystemet blev inte fram­­gångs­­rikt. Apple övervägde visserligen att köpa rättig­heterna till BeOS för sitt nya operativsystem, men valde i stället NextStep†. I slutet av 2001 köpte Palm† rättighet­er­na till BeOS, och före­­taget Be lades ned i början av 2002. – Se Wikipedia . – Men 2009 kom en betaversion av ett operativ­system, Haiku, som är en reinkarna­tion av BeOS. – Flera av ut­veck­larna bakom BeOS arbetar på Googles operativsystem Fuchsia.

[it-historia] [nerlagt] [operativsystem] [ändrad 26 mars 2020]