NextStep

det nerlagda objektorienterade Unix-baserade operativsystemet till NeXT†‑datorerna, utvecklat av främst Avie Tevanian och Bud Tribble. – Noga räknat var NextStep, som först visades upp 1989, ett grafiskt användargränssnitt och en programutvecklingsmiljö till operativsystemkärnan Mach – jämför med Windows, som först var ett ”skal” till DOS. Next‑datorn blev aldrig någon succé, men NextStep vann respekt genom sin lättanvända och kraftfulla utveck­lings­miljö. NextStep portades därför till andra datortyper, till exempel vanlig PC, medan tillverkningen av själva datorn Next lades ned 1993. – För att sprida NextStep utanför bank- och finansmarknaden, där det snabbt blev populärt, släpptes kopplingen till Mach. NextStep döptes om till OpenStep och skrevs om, så att det kunde köras på andra operativsystem, främst Solaris och Windows NT†. 1997 köpte Apple Next för att använda NextStep som grund för en total omarbetning av Mac OS†. Därmed försvann NextStep / OpenStep som produkt. – Mac OS X (numera macOS) är en vidareutveckling av NextStep, men det är inte kompatibelt med det. – Apple har slutat att utveckla och underhålla NextStep / OpenStep, men GnuStep utvecklas fortfarande.

[it-historia] [unix] [ändrad 17 maj 2023]