Palm

  1. Det coolaste du kunde hålla i handen före 1999.
    Det coolaste du kunde hålla i handen före 1999.

    – handhållen penndator (en så kallad PDA) med operativ­­systemet Palm OS. (Från 2009 också med WebOS.) Varu­­märket Palm användes inte efter 2011, då nya modeller fick varu­­märket HP. –– Palm och dess efter­­trädare hade pek­­skärm och manöv­re­rades med en elek­tro­nisk penna eller med ett finger.– Datorn, stor som ett spel­­kort, lanserades 1996 som Palm Pilot och blev en oväntad succé på grund av sin enkel­­het och på grund av att batte­ri­erna räckte länge. Den fungerade mycket bättre än Apples över­­ambi­tiösa Newton. Namnet Palm Pilot ändrades till bara Palm när penn­­till­­verkaren Pilot (länk) klagade. – Palms pro­dukter var mycket fram­­gångs­­rika fram till början av 00‑talet, då de trängdes undan av smarta mobiler med pro­gram från Microsoft och Symbian†, av Black­berry och senare av iPhone. 2003 började Palm sälja smarta mobiler, först under produkt­­namnet Treo. De ut­veck­la­des först av före­taget Hand­spring. 2005 kom en Treo som hade operativ­­systemet Windows Mobile. Den sista Palm­­datorn utan telefon var Palm TX från 2005. Efter det kom det bara smarta mobiler. 2009 visade Palm upp en ny smart mobil med pek­­skärm och litet tangent­bord, Palm Pre, och ett nytt operativ­­system, WebOS. Men 2012 för­svann Palm helt som produkt;

  2. – Palm Inc –– företaget som utvecklade och sålde Palm-datorerna, som­ma­ren 2010 köpt av Hewlett-Packard. Sedan augusti 2012 ingår det som åter­­står av Palm i HP:s dotter­­bolag Gram† (som i sin tur tycks vara avvecklat 2016). – Före­­taget Palm grundades 1992 under namnet Palm Computing av Jeff Hawkins, som ledde ut­vecklingen av operativ­­systemet och hand­­datorn. Donna Dubinsky var vd. 1995 blev Palm upp­­köpt av US Robotics (länk). I juni 1997 köptes US Robotics och därmed också Palm i sin tur av 3Com (som senare blev en del av Hewlett-Packard). År 2000 blev Palm ett fri­­stå­ende börs­­noterat före­tag, Palm Inc. 2002 bildades dotter­­bolaget Palm­­source för att ut­­veckla och marknads­föra Palm OS, som då också an­­vändes av andra tillverkare. År 2003 bytte Palm Inc, som ut­­veck­lade och marknads­­förde datorer och pro­gram för Palm OS, namn till palmOne, och Palm­­source blev ett själv­­ständigt bolag. Samma år köpte Palm före­­taget Hand­­spring (se ovan). I juli 2005 bytte palmOne till­baka till namnet Palm. Palm­­source för­värvades 2005 av japanska Access, men Palm hade trots det rätt att an­­vända Palm OS. –– I augusti 2012 meddelade Hewlett-Packard att varu­­märket Palm av­­vecklas, och att det som åter­­stod av före­taget skulle ingå i Hewlett-Packards dotter­­bolag Gram.

Palm betyder här ’handflata’.

[datorer] [företag] [it-historia] [nerlagt] [ändrad 4 maj 2017]