likvidation

i företagsekonomi: nerläggning av ett företag utan konkurs. Företagets tillgångar säljs, alla räkningar betalas, andra åtaganden uppfylls. Blir det pengar över betalas de ut till ägarna. – Att träda i likvidation är alltså inte samma sak som att gå i konkurs. Företag kan likvideras på två sätt:

  • Frivilligt – för att ägarna anser att verksamheten, av ekonomiska eller andra skäl, inte kan fortsätta. Det förutsätter att företaget kan betala sina skulder;
  • Tvångsmässigt – efter beslut av Bolagsverket eller tingsrätt.

– Läs mer på Bolagsverkets webbsidor.  – Läs också om företagsrekonstruktion (konkursskydd). – På engelska: liquidation. – Jämför med likviditet.

[företag och ekonomi] [ändrad 17 november 2018]