persondator

komplett dator som är avsedd att användas av en person åt gången. – Beteckningen introducerades när IBM lanserade sin personal computer (pc). På svenska brukar vi skilja mellan den all­männa termen person­dator, som kan vara pc av IBM-typ, Mac eller andra typer, och pc, som är IBM-kompatibla (alltså gjorda för att köra Windows). – Person­datorer kan vara stationära (avsedda att placeras på ett skrivbord och stanna där) eller bär­bara. – Äldre ord för person­dator är hem­dator och mikro­dator. – Observera att smarta mobiler och surf­plattor inte brukar räknas som person­datorer.

[persondatorer]