inbyggt system

(embedded system) – dator som är inbyggd i ett fordon, en maskin eller en apparat för att sköta arbetsuppgifter som styrning, övervakning eller datainsamling. De styrs främst av sensorer och andra maskiner, i mindre utsträckning av människor. Inbyggda system kan vara vanliga persondatorer med onödiga delar borttagna, men ofta är det speciella konstruktioner, an­passade för krav på tålighet, små dimensioner eller låg energiförbrukning. Det är ofta realtidssystem. – Skilj mellan embedded systems i denna betydelse och det som kallas för embedded code, på svenska inbäddningskod (korta av­snitt med program­kod som kan läggas in på till exempel bloggar).

[inbyggda system] [ändrad 7 februari 2020]