inbyggt system

(embedded system) – dator som är inbyggd i ett fordon, en maskin eller en apparat för att sköta arbets­uppgifter som styrning, över­vakning eller datainsamling. De styrs främst av sensorer och andra maskiner, i mindre utsträckning av människor. In­byggda system kan vara vanliga persondatorer med onödiga delar bort­tagna, men ofta är det speciella konstruktioner, an­passade för krav på tålig­het, små dimensioner eller låg energi­förbrukning. Det är ofta real­tids­system. – Skilj mellan embedded systems i denna be­tydelse och det som kallas för embedded code, på svenska inbäddningskod (korta av­snitt med program­kod som kan läggas in på till exempel bloggar).

[inbyggda system] [ändrad 7 februari 2020]