uClinux

(eller μClinux) – ett avvecklat Linux-baserat operativsystem för inbyggda system. – uClinux har till stor del integrerats i den officiella Linuxkärnan. – uClinux ut­vecklades först 1998 av D Jeff Dionne och Kenneth Albanowski. Deras första version kunde köras på en Palm Pilot med Motorola‑processor. Senare utvecklades versioner för andra plattformar, bland annat Arm‑processorer. Sedan 2015 är webbplatsen för uClinux stängd. – Namnet: uClinux utlästes you-see-Linux. Men den ur­sprungliga stavningen var μClinux med den grekiska bokstaven μ: μC stod för microcontroller (se μ). Oftast användes stavningen med vanligt u.

[inbyggda system] [linuxdistributioner] [nerlagt] [ändrad 20 juli 2017]