NVIDIA Jetson

en serie små datorer avsedda för tillämpningar av artificiell intelligens. De har utvecklats av företaget NVIDIA (nvidia.com), lanserades 2014, och är avsedda att användas som inbyggda system. De har kraftfulla grafiska processorer. Den minsta modellen, NVIDIA Jetson Nano, kan räknas som en kraftfull enkortsdator för hobbybruk. – Se NVIDIA:s webbsidor. (Namnet Jetson är taget från en tecknad tv‑serie från 1960‑talet.)

[ai] [datorer] [enkortsdatorer] [inbyggda system] [12 juni 2019]

OpenWrt

ett operativsystem för inbyggda system, främst routrar för wi‑fi, baserat på Linux. Det sprids till användare som vill byta ut den mjukvara som deras routrar levererades med mot program av deras eget val. Fördelen med det uppges vara att användarna kan anpassa mjukvaran efter sina egna behov och önskemål. – OpenWrt har utvecklats sedan 2010 av tyska OpenWrt Project. Namnet kommer av routern WRT54G, som var den första som operativsystemet utvecklades för. – Se openwrt.org.

[inbyggda system] [linux] [trådlöst] [26 november 2018]

embed

bygga in, även: bädda in. – Ordet används om it-system som ingår i annan teknisk utrustning (maskiner, fordon, hushållsutrustning) för driftstyrning eller övervakning. Användargränssnittet brukar vara begränsat till det specifika ändamålet. – Embedded application, embedded software, embedded system, se inbyggt system. – För embedded code, se inbäddningskod. – Embedded SIM, se eSIM.

[inbyggda system] [ändrad 19 februari 2018]