Motorola

amerikanskt telekomföretag, sedan 2011 delat i två: Motorola Solutions och Motorola Mobility:

  • – Motorola Solutions (länk) räknas som fort­sätt­ningen på det ursprung­liga Motorola. Till­verkar utrust­ning för radio­kommu­ni­ka­tion åt polis, myndigheter och före­tag, trådlös utrust­ning för hemma­bruk samt utveck­lar teknik för mobil­tele­foner (men inte mobiltelefoner). Motorola Solutions köpte 2012 Psion†;
  • Motorola Mobility köptes i april 2012 av Google, som i januari 2014 sålde det vidare till Lenovo. Lenovo meddelade i januari 2016 att företaget skulle avveckla varumärket Motorola för mobil­tele­foner, men ändrade sig 2017.

– Motor­ola grundades 1928, och har sedan dess tillverkat konsumentelektro­nik, datorer, pro­ces­sorer och mobil­tele­foner. Motor­olas proces­sorer för person­datorer var på 1980‑talet en jäm­bördig kon­kur­rent till Intels processorer, och användes bland annat i Mac till mitten av 1990‑talet. Motor­ola var också med och utveck­lade pro­cessor­typen PowerPC tillsammans med Apple och IBM. 2004 knoppade Motor­ola av sin processor­till­verk­ning i före­taget Free­scale†. Motorola gör också anspråk på att ha visat upp den första bärbara mobil­tele­fonen 1973. På 1990‑talet var Motor­ola världens största till­verkare av mobil­­tele­­foner.

[företag] [uppköpt] [ändrad 21 juni 2018]