μ (my)

bokstav i grekiska alfabetet, på svenska kallad my, på engelska mu. Mot­svarar m. Används som för­kort­ning för mikro, en miljon­del – se multipel­prefix.