ARM

ARM Holdings – engelsk utvecklare av pro­­ces­sorer, speci­ali­serad på ström­­snåla pro­cessorer för smarta mobiler, bärbara datorer och annan bär­bar ut­rustning. Köptes i juli 2016 av japanska Softbank. – ARM grundades 1990 som ett sam­­arbete mellan Acorn Computers och Apple. Förkortningen stod först för Acorn risc machine, sedan för Advanced risc machine. – ARM till­­verkar inte pro­cessorer, utan låter andra till­verkare använda ARM:s kon­struktioner mot licens­av­gift. (Det är alltså inget konstigt med att AMD till­verkar ARM-pro­cessorer.) ARM ut­vecklade bland annat i sam­arbete med Digital† pro­cessorn Strong­­arm, som senare över­läts till Intel. Snap­dragon från Qual­comm är en vidare­utveck­ling av en ARM-kon­struk­tion, och även Apples pro­cessorer A4 med efter­­följare bygger på ARM:s arkitektur. – I början av 2010‑talet blev ARM en ledande kon­­kur­rent till Intel när det gäller pro­­ces­sorer till mobil­­tele­­foner och surf­plattor, och i mitten av 2010‑talet var ARM:s arkitektur den mest spridda i världen. Microsoft har an­­passat Windows för ARM-pro­­ces­sorer, se Windows RT. – I ok­to­ber 2012 pre­­sen­te­rade ARM en 64‑bitars pro­­cessor (se ord­­längd), vilket tyder på att ARM vill komma in på mark­na­den för servrar. 2015 släppte ARM ett operativ­system för in­byggda system, se Mbed. – Japanska Softbank köpte ARM i juli 2016 för 32 miljarder dollar. – Läs mer på arm.com.