Arm

Arm Limited – en engelsk utvecklare av processorer, specialiserad på strömsnåla processorer för smarta mobiler, bärbara datorer och annan bärbar utrustning. – Arm tillverkar inte processorer, utan licensierar ut sina konstruktioner till andra företag. Arm köptes i juli 2016 av japanska Softbank, som i september 2020 kom överens om att sälja Arm vidare till Nvidia för 40 miljarder dollar (se pressmeddelande). I februari 2022 blev det känt att försäljningen inte blir av (se pressmeddelande). Orsakerna är att bland andra brittiska konkurrensverket motsätter sig, och i december 2021 gick amerikanska FTC till domstol för att stoppa köpet (se ftc.gov/news…). – Arm grundades 1990 som ett samarbete mellan Acorn Computers† och Apple. Namnet var först en förkortning som stod för Acorn RISC machine, sedan för Advanced RISC machine. Det är numera en pseudoförkortning som skrivs Arm. – Arm tillverkar inte processorer, utan låter andra tillverkare använda Arms konstruktioner mot licensavgift. (Det är alltså inget konstigt med att AMD tillverkar Arm‑processorer.) Arm utvecklade bland annat i samarbete med Digital† processorn StrongARM†, som senare över­läts till Intel. Snapdragon från Qualcomm är en vidareutveck­ling av en Arm‑konstruk­tion, och även Apples pro­cessorer för iPhone och iPad, A‑processorerna, bygger på Arms arkitektur. I juni 2020 meddelade Apple att Arm-baserade processorer ska användas även i Macintosh i stället för Intelprocessorer – se Apple Silicon. – I början av 2010‑talet blev Arm en ledande konkurrent till Intel när det gäller processorer till mobiltelefoner och surfplattor, och i mitten av 2010‑talet var Arms arkitektur den mest spridda i världen. Microsoft har anpassat Windows för Arm‑processorer, se Windows RT†. – I oktober 2012 presenterade Arm en 64‑bitars processor (se ordlängd), vilket tydde på att Arm ville komma in på markna­den för servrar. 2015 släppte Arm ett operativsystem för inbyggda system, se Mbed. – Japanska Softbank (softbank.jp) köpte Arm i juli 2016 för 32 miljarder dollar. I september 2020 kom Softbank överens med Nvidia om att sälja det vidare, men köpet avbröts av konkurrensskäl. – Läs mer på arm.com. – IDG:s artiklar om Arm: länk.

[företag] [processorer] [pseudoförkortningar] [ändrad 8 februari 2022]