geoslaveri

övervakning och styrning av medborgarna med GPS. – Eftersom det finns inbyggd GPS, eller andra tekniker för positionsbestämning, i smarta mobiler och annat som vi bär på oss kan myndig­heter och andra makthavare hålla reda på var vi är och var vi har varit. Det finns också tekniker för att se till att vi håller oss inom ett avgränsat område eller för att hindra oss från att besöka vissa områden. – Ordet, på engelska geoslavery, myntades 2003 av forskarna Jerome Dobson (länk) och Peter Fisher† (19552014) i artikeln Geoslavery (länk). – Se också geo­blockering, IOPS (betydelse 2) och positionsintegritet.

[geo] [övervakning] [ändrad 9 oktober 2022]