Ozzie, Ray

(1955) – mannen bakom Lotus Notes (numera HCL Notes), 2005 till 2010 chefs­arki­tekt för mjuk­vara på Microsoft. – 2012 startade han Cocomo, senare Talko, ett företag som utvecklade internetbaserade telefonitjänster. Det såldes i december 2015 till Microsoft, närmare bestämt till Skype, som skulle använda en del av tekniken, men lade ner varumärket. Ray Ozzie följde inte med i köpet. – Ozzie anställdes på Lotus† 1983, men slutade 1984 och startade då Iris Associates†. Där utvecklade han Notes, som Lotus lanserade 1989. Lotus köpte Iris (inklusive Ozzie) 1994, och 1997 slutade Ray Ozzie på Lotus för att starta Groove Networks†, som köptes av Microsoft och först blev Microsoft Groove, sedan integrerades i Share­­point. – Ozzie tog över Bill Gates titel chief soft­ware architect när Micro­­soft köpte Groove i april 2005. Han sa upp sig i okto­ber 2010. – Ray Ozzies webb­sida är ozzie.net.

[personer] [ray ozzie] [ändrad 8 augusti 2019]

Zuse, Konrad

Foto av Konrad Zuse som ung.(19101995) – tysk datapionjär som 1941 byggde den första fungerande datorn. – Konrad Zuse hade först, 1938, byggt den första binära räknemaskinen, Z1. Sedan byggde han 1941 den första fungerande datorn Z3 (länk, se en bit ner). Den hade reläer i stället för radio­rör. – En prin­cipi­ell skillnad mot moderna datorer är att Zuse inte lagrade programmet i datorns minne. Han ville göra det, men Z3 hade inte tillräckligt med minne. Zuse föregrep alltså von Neumann‑arkitekturen. Z3 förstördes under andra världs­­kriget. – Efter­­följaren Z4 (länk) blev 1950 världens första dator som till­­verkades för försäljning. Den an­vändes i praktisk drift till 1955. – Zuses företag Zuse KG konstru­e­rade en serie datorer  från Z4 till Z64 – som bland annat an­vändes inom den optiska industrin. – Zuse KG köptes 1964 av Brown Boweri (numera BB i ABB), men över­togs 1969 av Siemens. – Konrad Zuse utvecklade på 1940‑talet Plankalkül (se också calculus plan), ett språk för formu­le­ring av matematiska pro­blem så att de skulle kunna lösas i datorer. Med andra ord ett högnivåspråk. Med Plankalkül skrev Zuse det första schack­­pro­­grammet för datorer. Konrad Zuse kon­struerade alltså den första datorn och det första programspråket. Men eftersom datorernas ut­veckling efter kriget skedde i USA och Stor­bri­tan­nien bland forskare som var ovetande om Zuses arbete dröjde det länge innan han fick erkännande, och han är fortfarande mindre känd än Alan Turing†, John von Neumann† och Howard Aiken†. – Zuse gav 1969 ut boken Rechnende Raum (engelsk översätt­ning: Calculating space), där han före­slog att hela uni­versum fungerar som ett dator­program (en cellautomat). Matematikern Stephen Wolframs bok A new kind of science (2002) uttrycker samma grundtankar. – Konrad Zuses självbiografi Der Computer – mein Lebenswerk kom ut första gången 1970, engelsk översättning The computer – my life finns som e‑bokGoogle Books, se denna länk. – Läs också här.

[datorpionjärer] [it-historia] [konrad zuse] [ändrad 7 juni 2017]

Dubinsky, Donna

Donna Dubinsky. Foto: Numenta.

(1955) – amerikansk företagsledare, känd som tidigare chef för Palm†. – Donna Dubinsky arbetade på 1980‑talet på Apple och sedan på det avknoppade dotterbolaget Claris. 1992 värvade Jeff Hawkins henne till vd‑posten på sitt nystartade företag Palm. Efter att handdatorn Palm hade blivit succé lämnade Dubinsky och Hawkins företaget och startade Handspring†, som 2003 köptes upp av Palm, men utan att Dubinsky och Hawkins följde med. (Palm köptes i sin tur 2010 av dåvarande Hewlett‑Packard†, och är avvecklat.) Dubinsky är nu chef för Hawkins före­tag Numenta som utvecklar datorprogram som är inspirerade av Hawkins teorier om hjärnans funk­tion.

[donna dubinsky] [personer] [ändrad 12 juli 2017]