Parker, Philip M

amerikansk professor och robot­­för­­fattare. – Philip M Parker står som författare till över 100 000 böcker som är samman­ställningar av information hämtad främst från Wiki­pedia. Parker har ut­vecklat och patenterat en metod att auto­matiskt enligt en mall samman­ställa facklitteratur av information som kopieras från inter­net, och det är med den metoden som han har framställt de flesta av böckerna. – Parker är professor i före­tags­ledning vid handelshög­skolan Insead i Fontainebleu i Frank­rike (insead.edu). Han är också engagerad i pro­jekt för att för­bättra jordbruket i fattiga länder. Parker uppger att in­komsterna från de robotböcker som han säljer till höga priser – unge­fär 4 000 kronor för en bok om marknaden för toalett­sitsar i trä i Kina och Japan – går till hans bistånds­projekt. – Det bör tilläggas att Parker också är för­fattare till flera böcker som han har skrivit från början till slut. – Philip M Parker har en webb­sida på Insead (länk).

[bokutgivning] [personer] [robotar] [ändrad 20 mars 2018]

robotförfattare

(robot author) – verklig eller fiktiv person som uppges vara författare till böcker som i själva verket är sammanställningar av text från Wiki­pedia eller andra källor. Sammanställningarna görs av självgående program, bottar. – Ibland tillhör författarnamnet en riktig människa som sätter sitt namn på sådana böcker. I andra fall har utgivaren hittat på författarnamnet, som inte kan knytas till någon bestämd människa. – Robotförfattare kännetecknas ofta av en omänsklig produktivitet. Några av dem har gett ut hundra­tals böcker på några få år. Affärsidén brukar vara att sälja böckerna till företag och bibliotek till höga priser. Böckerna är ofta snävt specialiserad facklitteratur inom områden där det är så ont om aktuell facklitteratur att robotböckerna blir köpta obesedda. Ett exempel är titeln The outlook for wooden toilet seats in Greater China. – Verksamheten är oftast inte olaglig, eftersom text från Wikipedia får användas fritt. Det finns så kallade robotförlag som specialiserar sig på att ge ut böcker av robotförfattare, robotböcker. – Se också Heinz Duthel och Philip M Parker. – Läs också om SCIgen samt om fejkartister.

[bluff och båg] [bokutgivning] [fiktiva personer] [ändrad 3 mars 2020]