Wikipedia

uppslagsbok på webben, skriven av användarna. – Varje läsare kan göra ändringar, tillägg och stryk­ningar från sin webb­läsarewiki. –Idén är att läsare ska se till att artiklarna är korrekta och aktuella, och det fungerar i de flesta fall bra. Wiki­pedia på engelska har blivit världens mest om­­fattande och mest an­litade upp­­slags­­verk, och inne­håller, enligt en studie från 2006, inte fler sak­fel än andra upp­­slags­­verk. – Pro­blemet är att den öppna formen inbjuder till miss­bruk och till ensidig infor­ma­tion i om­stridda frågor (se redigerings­krig). Wiki­pedia har bland annat använts för förtal. Sådant tas bort när det upp­täcks, men det kan komma tillbaka lika snabbt. – Prin­cipen som ska tillämpas på Wiki­­pedia kallas för neutral syn­vinkel, vilket innebär att beskrivningarna ska vara acceptabla för alla, oavsett åsikter. – Wikipedia drivs sedan 2003 av stiftelsen Wiki­media. – Wiki­pedia finns på många språk, inklusive svenska. – Namnet har gett upphov till ordet wikipedi, som beteckning på liknande uppslagsverk på webben. – För avarter av Wiki­­pedia­­använd­ning, se wikiality, Wiki­pedia kid och wiki­­petter.