SCIgen

ett program som automatiskt skriver sken­bart veten­skapliga artiklar. – I själva verket är det ord och fraser ur andra veten­skapliga artiklar som kombi­ne­ras enligt pro­grammets regler. – SCIgen skrevs 2005 av Jeremy Stribling (länk, föråldrad), Dan Aguayo och Maxwell Krohn (länk). Syftet var att belysa att många veten­skapliga artiklar i själva verket är mer eller mindre menings­lösa samman­ställningar av ord och fraser. Stribling, Aguayo och Krohn lät SCIgen sätta ihop en artikel som sedan antogs som bidrag på en veten­skaplig kon­ferens, trots att inne­hållet var nonsens. Sedan dess har flera vetenskapliga förlag publicerat artiklar som har pro­ducerats med SCIgen. – SCIgen finns för ner­laddning på MIT:s webbsidor: länk. Där finns också mer information om SCIgen. – Läs också om the Dada EngineChi, ett liknande pro­gram för rubriker, och om robot­för­fattare samt om Eliza.

[artificiell skenbar intelligens] [källkritik] [mjukvarurobotar] [språkteknik] [ändrad 23 maj 2020]

Dagens ord: 2014-07-19