robotförlag

bokförlag som ger ut text från Wiki­pedia (eller andra källor) som böcker. Sådana böcker kallas för robotböcker. Böckerna är vanligtvis tryckta. Det är oftast facklitteratur inom snävt specialiserade områden. Eftersom ingen redaktör granskar inne­hållet, mer än möjligt­vis ytligt, är kvaliteten ofta låg med upprepningar och luckor, även om fakta­upp­gifter kan vara korrekta. – Text från Wikipedia får användas fritt och utan avgift, så utgivningen behöver inte vara olaglig. Däremot ser många den som ett geschäft, dels därför att informationen är till­gänglig gratis på internet, dels därför att bibliotek och andra institutioner luras att köpa in böckerna, som ofta är mycket dyra. – Böckerna ges ofta ut under påhittade för­fattar­namn, se robotförfattare. – Jäm­för med content farm.

[bluff och båg] [bokutgivning] [ändrad 28 juni 2018]

Dagens ord: 2013-01-18