robotförlag

bokförlag som ger ut text från Wiki­pedia (eller andra liknande källor) som böcker. Sådana böcker kallas för robotböcker. Det är oftast facklitteratur inom snävt specialiserade områden. Efter­som ingen redaktör granskar inne­hållet, mer än möjligt­vis ytligt, är kvaliteten ofta låg med upp­rep­ningar och luckor, även om fakta­upp­gifter kan vara korrekta. –– Text från Wiki­pedia får användas fritt och utan avgift, så utgivningen är inte olaglig. Däremot ser många den som ett geschäft, dels därför att informationen är till­gänglig gratis på internet, dels därför att bibliotek och andra institutioner luras att köpa in böckerna, som ofta är mycket dyra.– – Böckerna ges oftast ut under påhittade för­fattar­namn, se robot­för­fattare. – – Jäm­för med content farm.

Dagens ord: 2013-01-18